‘Eerste jaar WATCH Nederland succesvol’

WATCH Nederland, meldpunt en onderzoeksbureau inzake seksuele uitbuiting minderjarigen in Nederland, heeft in haar eerste bestaansjaar 131 meldingen ontvangen van vermoedelijke mensenhandel. Het gaat hier met name over seksuele uitbuiting van minderjarigen in Nederland. Na een eerste schifting op tekenen mensenhandel hebben 61 meldingen geleid tot intensief onderzoek door WATCH Nederland. Na bewijsveredeling en –stapeling werden 53 zaken overgedragen aan de politie. Initiatiefnemers FierTerre des Hommes en CKM spreken van een succesvol eerste jaar in de strijd tegen seksuele uitbuiting en verwachten dat het aantal meldingen en casussen in 2018 verder zal toenemen.

Nieuw: Focus op jongensslachtoffers
Onder de 61 nader onderzochte casussen gingen er vijf over mannelijke, minderjarige slachtoffers. WATCH Nederland vermoedt op basis van binnengekomen signalen dat er in ons land veel meer minderjarige jongens slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting dan nu bekend is. Uit eerder onderzoek van Regioplan is gebleken dat politie, jeugdzorg en andere instellingen beperkt zicht hebben op jongensprostitutie en jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting. ‘Dit is verontrustend’, zegt Anke van Dijke van Fier en CKM, ‘temeer vanwege de geslotenheid van de gemeenschap waarbinnen de seksuele uitbuiting van jongens plaatsvindt. De betrokken minderjarigen ervaren daarnaast ook meerdere taboes, waardoor ze nauwelijks naar voren durven te komen. Hun omgeving lijkt in veel gevallen ook niet in de gaten te hebben dat de jongens seksueel uitgebuit worden. Daarom moet er extra aandacht komen voor proactief onderzoek naar deze groep. Zo’n onderzoek is des te urgenter nu jongensprostitutie zich voor een groot deel heeft verplaatst van het publieke domein naar het online domein.’

WATCH Nederland zet het onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige jongens daarom in 2018 hoog op de agenda. ‘Het gaat om puberjongens die, onzichtbaar voor de buitenwereld, worden gechanteerd (vaak zijn ze nog niet uit de kast) en seksueel worden uitgebuit. Tijdens de uitbuiting worden ze veelvuldig verkracht, psychisch gebroken en murw gemaakt’, zegt Gideon van Aartsen van Terre des Hommes. ‘WATCH Nederland roept ouders, hoteleigenaars, taxichauffeurs, leraren, vrienden en bekenden op, kortom iedereen die het onderbuikgevoel heeft dat een minderjarige slachtoffer is van seksuitbuiting, dit te melden bij WATCH Nederland. Vorig jaar spraken we alleen over loverboypraktijken. Nu vragen we ook nadrukkelijk om verdachte situaties inzake jongens te melden.’

WATCH Nederland zet zich, naast het onderzoeken van binnengekomen meldingen, ook proactief in. Met lokprofielen, lokadvertenties en intensief onderzoek naar het online aanbod brengt WATCH Nederland mensenhandelaren, zoals jongensprostitutiepooiers en hun klanten in kaart. ‘We proberen bewust de handel van deze lieden stuk te maken door de klanten te waarschuwen, ontmoedigen en weg te jagen bij de aanbieders. Wij delen onze informatie met politie en justitie met het doel dat mensenhandelaren en klanten van minderjarigen worden opgespoord en vervolgd’, zegt Van Aartsen.

Samenwerking met hulpverlening en ontwikkelen specialistisch aanbod
WATCH Nederland werkt daarnaast samen met lokale, regionale en landelijke hulpverlenings- en zorginstanties met het doel dat slachtoffers optimaal beschermd worden. Deze samenwerking is van belang, omdat WATCH Nederland niet zelf de coördinatie van zorg en hulpverlening op zich neemt, maar doorzet naar de daarvoor gespecialiseerde instanties. Tot slot is het van belang dat er meer specialistische hulpverlening komt specifiek gericht op jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld en seksuele uitbuiting. Anke van Dijke: ‘Fier werkt hard aan het ontwikkelen van dit hulpaanbod.’

WATCH Nederland
Terre des Hommes (kinderrechtenorganisatie), het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) en Fier (expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties) startten op 9 januari 2017 een 24/7 hotline voor het melden van vermoedens van loverboys/mensenhandel. Signalen over minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting, hun daders en “klanten” kunnen gedeeld worden op www.watchnederland.nl of door te bellen met 0707 400 600.

Watch wijst erop dat CoMensha de wettelijke taak heeft om aard en omvang van mensenhandel in beeld te brengen en slachtoffers te registreren. Tevens is CoMensha in die gebieden waar (nog) geen zorgcoördinatie is, verantwoordelijk voor de eerste coördinatie van zorg en/of hulpverlening. Zie www.Comensha.nl of check www.wegwijzermensenhandel.nl.

WATCH Nederland wordt onder meer financieel ondersteund door de Nationale Postcode Loterij en de JanIvo stichting.

2019-05-29T16:16:31+01:00