Onderzoek naar positie slachtoffer loverboy

Op 19 mei hield WATCH Nederland in het Algemeen Dagblad en op Radio 1 een pleidooi voor het achter gesloten deuren behandelen van loverboyzaken met minderjarige slachtoffers tijdens rechtszittingen. We zijn erg blij met de motie, ingediend door Tweede Kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Van Oosten (VVD), waarbij wordt aangedrongen op onderzoek door de regering of slachtoffers inderdaad uit angst voor de openbare terechtzitting niet naar voren komen en aan de hand daarvan passende maatregelen te nemen. Aankomende dinsdag verschijnt een rapport van de Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting (Fier, Terre des Hommes, Defence for Children) waar het programma WATCH Nederland deel van uitmaakt, waarin nog meer redenen aan bod komen waarom bij slachtoffers een lage aangiftebereidheid bestaat.

Lees meer over de motie in het AD:
https://www.ad.nl/politiek/vvd-en-cda-onderzoek-naar-positie-slachtoffer-loverboy~a79a114f/

2019-02-13T11:25:34+00:00