Veelgestelde vragen

Het aanbod van slachtoffers is te groot; de politie heeft niet altijd de capaciteit om alle zaken op te pakken. Daarnaast komen meldingen die mogelijk gelinkt kunnen worden aan loverboys niet altijd meteen bij het juiste loket binnen.

WATCH Nederland neemt de rol van oplettende burger op zich. We doen onderzoek op basis van openbare bronnen. Wanneer WATCH Nederland getuige is van strafbare feiten, melden we dat bij de politie. WATCH Nederland biedt daarmee een aanvulling op het werk van politie en justitie.

Dossiergegevens, die WATCH Nederland aan de politie overhandigt, worden op rechtmatige wijze verzameld. Hiermee is verzekerd dat eventuele strafvervolging van loverboys en/of hun klanten in een later stadium niet in gevaar wordt gebracht. Bij het verzamelen van gegevens, die vervolgens in dossiers worden vastgelegd, houdt WATCH Nederland rekening met de regels, vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Een loverboy is een pooier en mensenhandelaar, die zijn slachtoffer dwingt tot betaalde seks met anderen. Betaalde seks (ontucht) met minderjarigen, ook van zestien en zeventien jaar oud, is strafbaar. Na de Valkenburgse zedenzaak heeft de Rapporteur Mensenhandel daarover een rapport uitgebracht.

WATCH Nederland is in het leven geroepen omdat steeds meer minderjarigen, vooral pubers, slachtoffer worden van loverboypraktijken. Wanhopige vaders, moeders of voogden kunnen vaak bij niemand terecht. De politie heeft bovendien niet altijd de mankracht, middelen en mogelijkheden om achter een loverboy aan te gaan of een slachtoffer op te sporen. Dat is waar WATCH Nederland inspringt. Door middel van online rechercheren en de inzet van privédetectives gaan wij op zoek.

Er bestaan geen exacte cijfers over het aantal slachtoffers van loverboys, omdat:

  • loverboypraktijken zich in het verborgene afspelen;
  • veel zorginstellingen om privacy redenen niet rapporteren aan CoMensha (een instelling die cijfers hierover verzamelt);
  • sekssites niet of nauwelijks controleren wie er schuil gaan achter de advertenties op hun pagina’s;
  • slachtoffers uit angst of schaamte vaak niet melden wat hen is overkomen.

WATCH Nederland houdt zich bezig met het opsporen en ontmaskeren van loverboys en hun klanten. CoMensha is het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie registreert zij (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel en brengt zo de aard en de omvang van mensenhandel in Nederland in beeld. CoMensha coördineert bovendien de eerste zorg en hulpverlening aan (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel.

Iedereen mag online nepprofielen aanmaken, zolang je je maar niet voordoet als een ander, werkelijk bestaand mens. WATCH Nederland zet profielen van niet-bestaande minderjarigen online. Daarmee lokken we loverboys en (potentiële) klanten. Wanneer deze personen uit eigen beweging met het lokprofiel contact zoeken en blijk geven van seksuele interesse, doen zij iets wat zij al van plan waren. Wat niet mag is: iemand lokken en verleiden tot iets wat hij/zij anders nooit van plan zou zijn geweest. Onze lokprofielen mogen de ander dus bijvoorbeeld niet vragen of hij zin in seks heeft. Dat is uitlokken.

WATCH Nederland krijgt financiële steun van Terre des Hommes en van enkele charitatieve fondsen, die zich richten op menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en het verbeteren en veiliger maken van onze samenleving.

Nee. WATCH Nederland nagelt kindermisbruikers in Nederland, zoals loverboys en hun klanten, niet publiekelijk aan de schandpaal door namen, foto’s of gegevens te publiceren. WATCH Nederland stuurt individuen, die online seksueel contact zoeken met minderjarigen, wel persoonlijk waarschuwingen.

De professional van WATCH Nederland vult een intakeformulier in.
Is er sprake van loverboypraktijken, dan schakelen wij de Nationale Politie in.
Bij een vermoeden van loverboypraktijken, doet de Observatie & Actie Unit van WATCH NL verder onderzoek.
De verzamelde gegevens worden vastgelegd in een dossier, dat bij voldoende bewijs wordt overgedragen aan de politie.

De kinderrechtenhelpdesk Defence for Children is er voor jou!

  • Bel 071 516 09 80 (van maandag tot met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur) of
  • Vul het contactformulier in

Ga voor meer informatie naar de site van Defence for Children.