Start WATCH Nederland

WATCH Nederland gaat 9 januari 2017 officieel van start. Slachtoffers, ouders/verzorgers, omstanders, vrienden/vriendinnen, zorginstellingen en professionals kunnen bij het WATCH Nederland terecht als zij het vermoeden hebben dat een minderjarige in handen is van een loverboy. WATCH Nederland is een programma van Fier, het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel en Terre des Hommes om misbruik en uitbuiting van minderjarigen in Nederland tegen te gaan.

‘Seksuele uitbuiting van kinderen is een serieus probleem in ons land’, zegt projectleider van het meldpunt Carolien Kooi. ‘Iedere dag worden kinderen en jongeren uitgebuit en misbruikt door loverboys en hun klanten. Deze praktijken willen we keihard aanpakken. We zijn in Nederland veel te tolerant als het gaat om betaalde seks met minderjarigen en zowel de loverboys als de klanten komen er veel te gemakkelijk mee weg. De politie en het openbaar ministerie geven aan dat ze onvoldoende capaciteit hebben om achter alle meldingen aan te gaan. Dat er daardoor zaken op de plank blijven liggen, vinden we onverteerbaar. WATCH Nederland pakt deze zaken wél op door zelf onderzoek te doen.’
‘Biedt een zaak voldoende aanknopingspunten, dan zetten we onze eigen observatie- en actie-unit in’, zegt Kooi. ‘Daar wordt de zaak zowel online als offline onderzocht. Als het nodig is, zetten we privédetectives in. Alles om er maar voor te zorgen dat uitgebuite jongeren worden gevonden en in veiligheid worden gebracht. Informatie over de loverboys en hun klanten geven we door aan de politie zodat zij vervolgd en berecht kunnen worden.’

WATCH Nederland is 24/7 bereikbaar via mail en telefoon. Meer informatie via: www.watchnederland.nl</