Zo gaan we te werk

Bij WATCH Nederland kunnen ouders, verzorgers, familie, vrienden, kennissen en ieder ander die vermoedt dat een minderjarige slachtoffer is van een loverboy, hun signalen delen. De observatie- en actie-unit van WATCH Nederland volgt signalen op en doet zowel online als offline onderzoek naar loverboypraktijken. Forensische onderzoekers zoeken online naar verdachte advertenties en sporen met nepprofielen op social media, fora en in chatrooms loverboys op. WATCH Nederland onderhoudt contacten met mensenhandelspecialisten bij de Nationale Politie en zoekt de samenwerking met regionale meldpunten. Als het signaal uiteindelijk voldoende aanknopingspunten biedt, draagt WATCH Nederland de zaak over aan de politie of het Openbaar Ministerie.

Is er direct hulp nodig? Bel dan altijd 112.

Onderzoeken en melden

Iedereen kan een melding maken bij WATCH Nederland. Ook anoniem. WATCH Nederland luistert, onderzoekt de melding en kan verwijzen naar hulpverleningsinstanties.

Na een melding starten we een uitgebreid onderzoek en bouwen een dossier op. We gaan in gesprek met de melder en verzamelen zoveel mogelijk informatie over de betrokken personen. Indien er behoefte is aan hulpverlening kijken we met de melder welke mogelijkheden daarvoor beschikbaar zijn. Een forensisch ICT’er doet online onderzoek naar betrokken partijen. Dit gebeurt op legale wijze, via openbare data. Bijvoorbeeld via social media accounts, data van telefoons en laptops en soms ook via observaties. Ieder bruikbaar dossier wordt overgedragen aan de afdeling mensenhandel van de politie voor mogelijk strafrechtelijk onderzoek. Dit gebeurt alleen met toestemming van de melder.

De wereld waar ik in terecht gekomen ben is vreselijk. Ik mag daar van hem met niemand over praten, anders stuurt hij naaktfoto’s van mij naar mijn ouders of zal mijn zusje hetzelfde overkomen.. Ik dacht dat ik niet naar de politie kon gaan, omdat ik ook dingen heb gedaan die niet mogen, zoals drugs dealen voor hem. Via internet kwam ik terecht bij WATCH Nederland. Zij legden bij uit dat ik slachtoffer ben en hebben mij in contact gebracht met de politie. Ik heb nog een lange weg te gaan maar nu ik alles aan mijn ouders en aan de politie heb verteld, sta ik er niet meer alleen voor.’ – quote slachtoffer

  • Mogelijke slachtoffers;
  • Ouders, verzorgers en familieleden van jongeren;
  • Vrienden, kennissen, klasgenoten en buurtgenoten en overige oplettende burgers, die loverboypraktijken vermoeden;
  • Professionals, die tijdens hun beroepsuitoefening loverboypraktijken tegenkomen of vermoeden;
  • Hoteleigenaren die iets verdachts opmerken;
  • Klanten, die met loverboypraktijken worden geconfronteerd;
  • Ex-loverboys die willen stoppen en hulp zoeken.

Het Meldpunt is tijdens kantooruren van maandag-vrijdag van 09:00 – 17:00 uur bereikbaar voor het maken van een melding.

Bij direct gevaar: bel 112

Stuur ons een mail via het meldformulier.

Of bel ons gratis:

Het Meldpunt Uitbuiting minderjarigen is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0800 – 0034.

Het Meldpunt is tijdens kantooruren van maandag-vrijdag van 09:00 – 17:00 uur bereikbaar.

Is onze medewerker in gesprek?  Vul dan het meldformulier in, of probeer het op een later moment nog eens.

Ontmoedigen en ontmaskeren

De proactieve aanpak van WATCH Nederland is gericht op loverboys en hun klanten.

Met lokadvertenties worden geïnteresseerde klanten aangetrokken. Als iemand reageert, wordt verteld dat het om een minderjarige gaat. Wil men alsnog afspreken, dan wordt de politie ingelicht en krijgt de persoon een waarschuwing: je staat op het punt een strafbaar feit te plegen. Zo voorkomen we dat er nog meer slachtoffers vallen.

WATCH Nederland zet lokprofielen in, waarop loverboys reageren. Door verder onderzoek proberen we de loverboys op te sporen en te ontmaskeren. Ook zoekt een online tool (web crawler) op het web naar verdachte seksadvertenties. Bruikbare informatie om mensenhandelaren aan te pakken wordt met de politie gedeeld.

Bewustwording creëren

Met campagnes informeren we betrokkenen over de gevaren van internet en de verschillende vormen van (online) seksuele uitbuiting.