Wat is seksuele uitbuiting

Bij seksuele uitbuiting van minderjarigen worden kinderen onder de achttien jaar gedwongen tot seks tegen betaling of in ruil voor goederen. Het komt online en offline voor.

Verschillende vormen van seksuele uitbuiting zijn:

  • Loverboys
  • Sextortion
  • Grooming
  • Jongensprostitutie

Verandering in gedrag kan een signaal zijn van seksuele uitbuiting.

Seksuele uitbuiting is strafbaar
Seksuele uitbuiting (van minderjarigen) is in Nederland strafbaar. Het is een vorm van mensenhandel.

Aantallen slachtoffers
Seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel. Per jaar zijn er bijna 3.000 slachtoffers. Nederlandse meisjes vormen een grote groep 1.320 meisjes worden slachtoffer. Zij komen echter het minst in beeld, slechts 11 procent wordt als slachtoffer van seksuele uitbuiting herkend. Zij krijgen zo dus niet de bescherming die zij nodig hebben.

Bron: Slachtoffermonitor mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Signalen

Hoe herken ik een slachtoffer van een loverboy? Iedere jongere kan zich weleens anders gedragen, dit betekent niet direct dat er een probleem is. Heb je een gevoel dat er iets niet klopt? Check dan de onderstaande signalen.

Veranderingen in:

  1. Uiterlijk en fysieke gesteldheid
  2. Houding ten opzichte van zichzelf
  3. Gedrag (algemeen)
  4. Gedragssignalen op seksueel gebied
  5. Gedrag en houding ten opzichte van anderen
  6. Lichamelijke signalen / gezondheidsklachten

Bron: www.vraaghetdepolitie.nl

Loverboys

Loverboys zijn mensenhandelaren. Meestal zijn het jongens die jonge meisjes inpalmen, afhankelijk maken en dwingen tot seks tegen betaling. Het doel van een loverboy is altijd om geld te verdienen aan het meisje. Loverboys vinden hun slachtoffers tegenwoordig steeds vaker online. Daarnaast worden slachtoffers aangesproken op het schoolplein, in uitgaansgelegenheden, op hangplekken en bij zorginstellingen.

Afhankelijkheidsrelatie
Er is altijd sprake van afhankelijkheid tussen loverboys en hun slachtoffers. Niet alleen vanwege het verschil in leeftijd, maar ook vanwege hun relatie. De loverboy zorgt ervoor dat het slachtoffer alleen nog maar met hem kan praten en omgaan. Vaak ziet het slachtoffer de loverboy als geliefde, beschermer of vriend.

Dreiging en chantage
De loverboy weet dat wat hij doet strafbaar is. Daarom doet hij alles om te voorkomen dat het meisje met iemand gaat praten.Loverboys zetten pubers onder druk door dreigen en chanteren. Ze zorgen dat het slachtoffer minder contact heeft met met ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen.

Sextortion

Sextortion is een vorm van afpersing met een seksueel getinte foto of video van een persoon. Dit kan een naaktfoto of video zijn, maar ook beeldmateriaal dat zo gemonteerd wordt, dat het lijkt alsof de persoon seks heeft met een minderjarige. Deze beelden komen vaak via social media in omloop. De afperser dreigt de beelden door te sturen naar vrienden of familie. Tenzij het slachtoffer geld overmaakt of juist meer pikante foto’s of video’s stuurt. Ook komt het voor dat het slachtoffer via sextortion gedwongen wordt tot seks met anderen.

Grooming

Grooming is de benaming voor online kinderlokken. Een volwassene doet zich voor als iemand anders, vaak als kind of jongere. De ‘groomer’ probeert het vertrouwen te winnen van een minderjarige jongen of meisje, met de bedoeling om af te spreken voor (online) seks. Dat mag niet en dat is strafbaar als kinderen onder de 16 zijn. Als een groomer naaktfoto’s en filmpjes heeft, bijvoorbeeld omdat de webcam aanstond, kan hij kinderen daarmee onder druk zetten of zelfs chanteren.

Jongensprostitutie

Jongensprostitutie betekent dat minderjarige jongens seksuele handelingen verrichten. In opdracht van een ander, in ruil voor voor geld, goederen of een tegenprestatie. Geschat wordt dat er dagelijks 1.500 jongens ‘werken’ in de prostitutie. Jongens vragen moeilijker om hulp. Ze schamen zich, worstelen met homoseksualiteit of vinden niet dat er sprake is van uitbuiting.  Soms is er sprake van een afhankelijkheidssituatie (drugs of geld) met de klant. Soms een luisterend oor bij  jongens die opgroeien in een cultuur die geen begrip heeft voor homoseksualiteit. Vaak worden slachtoffers bedreigd en gechanteerd. Het is heel moeilijk om uit die wereld te ontsnappen.